Şiirler

Şiir’in kendisi deva yazması ise şifadır.

Gevrek erik dalında beyaz cılız bir çiçek,

Bir armağan misali adanmış derin kış güneşine, niyeti meyve vermek

Zordur anlaması açması neden bu kadar erken,

Sessizce, yavaşça ve kendiliğinden.

Kardan, borandan perişanlığa

Yazdan, bahardan kopmaya

Aklında sadece güneş ve güneş gibi uzanmak sonsuza

Sayılı gün uru olmayan beyazın saflığında

Sabrında saklı bir acı iki dirhem gözyaşı

Çiy yağmış üstüne, güneş kayıp, pusulası paslı

Eriğin yüreği bir yumruk kadar sert

Belki toprağın altında kaç kere çatlatacak onu dert